Entreprenörskap på schemat

Arbetsmarknaden ser idag inte riktigt ut som den har gjort. Förr tog man ofta ett jobb när man var färdig med sina studier och behöll det hela livet. Arbetsmarknaden idag är mer dynamiskt och en och samma människa kan ha flera olika jobb under en livstid. Den höga arbetslösheten ställer också krav på att hitta egna lösningar, och många väljer att satsa på sina egna idéer och starta eget. Regeringen har därför utvecklat en strategi som ska ingå i läroplanen för att främja entreprenörskap redan i skolbänken. I den här texten ska vi berätta vidare om varför man vill införa mer entreprenörskap i skolan.

Planning the dayDetta säger läroplanen

Skolan ska bidraga till att utveckla elevernas förmåga till kreativ innovation och entreprenörskap, det är syftet med den nya strategin som finns i läroplanen. Man pratar bland annat om att unga ska utveckla kunskaper som gör att de kan starta och driva ett eget företag i styrdokumentet. Detta arbete ska börja redan i grundskolan. På gymnasienivå vill man utveckla elevernas förmåga att ta initiativ och att arbeta både självständigt och i grupp. Man vill alltså lägga en grund för att få eleverna att både våga och att ha kompetensen att starta egna företag. Det egna företagandet är en del av svaret på hur man ska minska dagens höga arbetslöshet.

Ska alla bli entreprenörer i framtiden?

Vad är det då regeringen menar, är det att alla ska bli entreprenörer i framtiden? Nej, så är troligen inte fallet. Även om många säkerligen kommer att ta steget mot eget företagande så finns det andra fördelar med att låta entreprenörskap vara centralt inom skolan. Entreprenörskap skapar nämligen jobb för andra. Om bara några kommer på riktigt bra idéer så kommer tusentals arbetstillfällen att skapas även för övriga. Ett samhälle med mycket företagande blir ofta ett rikt samhälle. Om du vill läsa mer om den nya läroplanen och styrdokumenten från regeringen kan du besöka Skolverket. Det är viktigt att både som elev och vuxen veta vad som händer i skolan eftersom det i förlängningen påverkar oss alla.